Zpomalme s jógou

Vcházíme-li na „CESTU JÓGY“, většinou již hledáme jejím prostřednictvím pomoc v různých životních situacích. Ať už přicházíme do společnosti JÓGY s bolestí fyzického nebo duševního původu, s pocity prázdnoty a beznaděje,  se srdcem plným úzkosti  a strachu anebo hlavou plnou těkajících myšlenek a stresu, nám všem má JÓGA co nabídnout.
Samotný název JÓGA pochází ze sanskrtského slova, které je překládáno jako sjednocení, spojení. Nejhlubší kořeny nalézáme ve starověké Indii. Západní civilizace rozděluje člověka na tělo a mysl, duši často opomíjí.  Východní  civilizace tuto křehkou jednotu nerozdělují. JÓGA nám jednotu přináší kamkoli na světě, komukoli, kdo o ni projeví zájem a bude trpělivý.
Důvodem, proč se na JÓGOVOU cestu vydává stále více lidí, je samotná „nebezpečná rychlost současného světa. Rychlejší chápeme obvykle jako lepší, efektivnější. JÓGA obrací tento zažitý pohled a vnímání, zasévá do našich životů zrnka zpomalení. Na fyzické úrovni zpomaluje a zefektivňuje dech, v pomalých, řízených pohybech učí naslouchat jemné řeči těla, nacházet, uvědomovat si a následně respektovat své limity. Velmi oceníme i zpomalení našich neuvážených, prudkých emocionálních reakcí, lepší schopnost soustředění.

Postavíme-li do kontrastu JÓGU a SPORT, najdeme odlišnosti vycházející zejména z pomalosti. V józe nikdy nešlo o výkon, čas, zatnutí zubů, překonávání sebe sama a poměřování se s druhými. Na druhou stranu v JÓZE stejně jako v individuálním sportu je každý z nás tvůrcem své jógové cesty. My lektoři jógy jsme uvaděči a průvodci na této cestě. Obě dvě jsme k józe došly z důvodů, o kterých byla řeč výše. Sport nám nedokázal pomoci od bolesti zad, od nedostatku energie. To, co vidíme, že funguje na nás samotných se snažíme s pokorou a nejlepším vědomím předávat dál na našich lekcích jógy bez přívlastku. Domníváme se, že jóga je stále jen jedna, určena pro každého takřka bez výjimky. Neznamená to však, že způsob, jakým jógu prezentujeme na lekcích a kurzech je jeden univerzální. Opak je pravdou. Každou lekci tvoříme na míru skupině, zkušenosti a pokročilosti, ale i denní a roční době nebo fázi měsíce. Nejvíce prostoru mají ásany – pozice, dechové a relaxační techniky.

Lorem ipsum
Dolor
Ipsum
Emet
Fotografie - Jóga Jáma

Vyberte si svoji jógu